UAB „Autoplasta“ veiklos plėtra

UAB „Autoplasta“ 2018 m. gruodžio 18 d. pasirašė projekto „UAB „Autoplasta“ veiklos plėtra“ projekto Nr. 19VP-KV-17-1-03670-PR001 paramos sutartį pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama investicijoms, skirtoms ne žemės ūkio veiklai kurti ir plėtoti“ veiklą „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“ (2017 m. kvietimas).

Projekto tikslas – UAB „Autoplasta“ ekonominės veiklos plėtra kaimo vietovėje kuriant darbo vietas kaimo gyventojams.

Projekto įgyvendinimo metu numatoma įsigyti įrangą plastikinių detalių gamybai. Įgyvendinus projektą įmonė išplės savo gaminių asortimentą ir pagerins kokybę, padidins savo gamybinius pajėgumus ir konkurencingumą, lankstumą, kas leis efektyviai išnaudoti gamybinę bazę ir sutrumpinti gamybos ciklą, operatyviau ir kokybiškiau aptarnauti klientus.

Projekto finansavimas: paramos sutartyje numatyta paramos suma – iki 175.318,00 EUR, iš jų Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšos – iki 149.020,30 EUR, Lietuvos valstybės biudžeto lėšos – 26.297,70 EUR.

Projekto įgyvendinimo terminas – iki 2019 m. lapkričio 29 d.

Dėl detalesnės informacijos prašome teirautis:

Audrius Bartkus

Direktorius

+ 370 682 47517

info@autoplasta.eu